Program 2020

 

Evidens & resiliens

 

Nationell konferens 23-25 september 2020
Skövde Kulturhus i Skövde

Onsdag 23 september

11.00 - 12.30
Registrering på entréplan (lunch som förbetalt tillval serveras från 11.30)

12.30 - 12.45
Konferensens öppnande

12.45 - 13.00
Inledningstal

13.00 - 15.30
Evidensbasering, vad är det?  
Morten Sager, fil dr, lektor vid Göteborgs universitet

15.30 – 17.00
Att dela på det hela - om fördelning av föräldraledighet
Monica Lidbeck, doktorand vid Göteborgs universitet och psykolog i CMHV/CBHV Göteborg och Södra Bohuslän


Torsdag 24 september

8.30 - 9.30
Vårt uppdrag – hur började det och var är vi nu? 
Antonia Reuter, specialist i pedagogisk och klinisk psykologi och författare

09.30 - 10.00 
Kafferast

10.00 – 12.15
Årsmöte
för Nationell förening för Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård
inom Sveriges Psykologförbund. Alla är välkomna men endast medlemmar har rösträtt.

12.15
Lunch

13.15 – 15.30
Resiliens i barns utveckling
Therése Skoog, docent vid Göteborgs Universitet

15.30 – 16. 30
Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa
Per Leimar, utredare på IOGT

19.00
Festmiddag på Scandic Billingen
mingel med musik från 18.15

 

Fredag 25 september

9.00 – 10.00
Oro och stress under graviditet; praktik och utvärdering
Anna Birbrajer, psykoterapeut och psykolog vid Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård i Göteborg
Johannes Bygdell, PTP-psykolog i Västra Götalandsregionen

10.00 - 10.30
Kaffe

10.30 – 11.30
Mindfulnessbaserat föräldrastöd under graviditet – Förebygger psykisk
ohälsa och främjar välmående.

Gunilla Lönnberg, fil dr och folkhälsovetare

11.30 – 12.00
Mindfulness för gravida hos MHV-psykologen
Zekiye Sag, psykolog vid Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård i Södra Älvsborg

12.00 - 12.30 Konferensens avslutning
Lunchpåse att ta med ingår och finns utanför konferenssalen. Namnmärkta specialkost-påsar finns vid särskilt bord.

13.15 – 16.45
Tillval: Workshop för föranmälda


Mindfulnessbaserat föräldrastöd under graviditet – i praktiken.

Gunilla Lönnberg, fil dr och folkhälsovetare

Workshopen är som en kondenserad version av föräldrakursen där de viktigaste delarna presenteras. Eftersom dess kunskapsöverföring är upplevelsebaserad kommer fokus vara på praktiska mindfulnessövningar; både generella övningar och övningar som är speciellt anpassade till gravida – som förbereder för att föda barn och som kan stärka parrelationen. Det kommer också finnas utrymme för reflektion och diskussioner både om övningarna och om klinisk tillämpning. 
Yogamatta ingår i priset, liksom em-kaffe. För den som enbart deltar i workshop kan lunch förbokas á 95 kl + moms.

Varmt välkommen till Skövde!

önskar arrangörsgruppen och styrelsen