Turordning nationella konferensen

Distrikten turas om att anordna vår nationella konferens enligt ett roterande schema. Västra Götaland har vart femte år, övriga vart tionde år. Konferensen hålls som regel under perioden v 38-40.

2024     Östra mellansvenska (Uppsala)

2025     Västra Götaland

2026     Stockholm

2027     Södra mellansvenska

2028     Södra Norrland

2029     Södra

2030     Västra Götaland

2031     Norra Norrland

2032     Västra Mellansvenska

2033     Sydöstra