Turordning nat konf

Distrikten turas om att anordna vår nationella konferens enligt ett roterande schema. Västra Götaland har vart femte år, övriga vart tionde år. Konferensen hålls som regel under perioden v 38-40.

2021     Västra mellansvenska (flyttat till våren 2022)

2022     Ingen konferens på hösten

2023     Sydöstra

2024     Östra mellansvenska

2025     Västra Götaland

2026     Stockholm

2027     Södra mellansvenska

2028     Södra Norrland

2029     Södra

2030     Västra Götaland

2031     Norra Norrland