2017-01-11

Föräldrastöd i grupp

Åsa Lefèvre vid Lunds universitet har forskat på föräldrastöd i grupp utifrån BHV-sjuksköterskors och föräldrars erfarenheter, samt utvecklat en kurs i gruppledarskap för BHV-sjuksköterskor. Hennes avhandling heter "Group-based Parental Support in Child Health Service. Development and evaluation of a group leadership course for nurses."