2016-02-17

Gruppstorlek i förskolan

Skolverket har reviderat sina råd och tagit fram nya riktmärken på uppdrag av regeringen, angående bland annat gruppstorlek på förskolan.