2015-09-20

Mer omsorg och mindre kontroll tidigt i livet ger lyckligare liv

En omfattande longitudinell studie i England, Skottland och Wales har visat att barn med föräldrar som är mer omhändertagande och i mindre utsträckning kontrollerande lever lyckligare liv.

 Läs mer här.