2017-05-03

It is better to have tried, no matter what

Fredagen den 19:e maj disputerar föreningens medlem Stina Järvholm på sin avhandling "It is better to have tried, no matter what".

Stina Järvholm har undersökt psykologiska aspekter av preimplantatorisk diagnostik. Vid allvarlig genetisk sjukdom i släkten kan genetisk rådgivning och diagnostik erbjudas i kombination med provrörsbefruktning.