2016-11-18

SBU:s rapport om skakvåld

SBU:s nyligen publicerade rapport om skakvåld har kritiserats av Barnläkarföreningen. Man ser en risk för att läkare inte vågar göra anmälan till socialtjänsten längre, och att rapporten kan användas som argument i rättegångar till barnens nackdel.

Läs rapporten på SBU och Barnläkarföreningens kommentar.