2016-03-11

Slutrapport -Trygghetscirkeln för ett reflekterande föräldraskap

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har rapporten "Trygghetscirkeln för ett reflekterande föräldraskap" utarbetats av Kerstin Neander och Pia Risholm Mothander i samarbete med Örebro läns landsting och Stockholms universitet.

Läs rapporten och mer om projektet här.