2015-09-23

Små barns behov av en långsiktig trygg bas - en barnpsykologisk kunskapsöversikt

På uppdrag av socialdepartementet har docent Pia Risholm Mothander, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, och professor Anders Broberg, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, skrivit en expertrapport med titeln "Små barns behov av en långsiktig trygg bas - en barnpsykologisk kunskapsöversikt".

Läs mer här.