2017-05-05

Späda barns rätt till hälsa och utveckling

Socialstyrelsen håller tillsammans med Linnéuniversitetet, NKA och Folkhälsomyndigheten en konferens i Stockholm 16-17 oktober: "Värna våra yngsta – Späda barns rätt till hälsa och utveckling". Mer information och anmälan finns här.