2018-02-19

Årets nationella konferens blir i Borås 19-21 september

Temat är Barns rättigheter. Föreläsare bl a Kjerstin Almqvist, Kerstin Neander och Eva Tideman. Fullständigt program kommer i april.