2019-01-31

Aurora-bm berättar

Barnmorskor berättar om sitt arbete med förlossningsrädda gravida; Midwives’ counselling of women at specialised fear of childbirth clinics: Aqualitative study.