2020-10-03

Avhandling om delad föräldraledighet

9 oktober 2020 disputerade Monica Lidbeck på sin avhandling "Sharing & Caring: Division of parental leave from a psychological perspective"

Opponent var Malin Bergström, docent vid Institutionen för medicin, Karolinska Institutet och Centre for Health Equity Studies, Karolinska Institutet och Stockholms universitet.

I avhandlingen har Monica undersökt fyra aspekter av delad föräldraledighet.

1) Föräldrars erfarenheter av att dela föräldraledigheten lika, med ett särskilt fokus på skiftet mellan dem när mamma lämnar över ansvaret för barnet och pappa tar föräldraledigt.

2) Om det finns någon relation mellan föräldrars upplevda föräldrastress och hur de fördelat föräldraledigheten.

3) Föräldrars upplevda coparenting,dvs stöd från den andre föräldern i föräldraskapet, och deras upplevda balans mellan familjeliv och arbetsliv i relation till hur de fördelat föräldraledigheten, 18 månader efter att barnets fötts.

4) Förändras föräldrars upplevda kvalitet av parrelationen i relation till hur de fördelat föräldraledigheten