2018-12-10

Avhandling om förlossningsrädsla

Psykolog Elisabeth Rondung doktorerade i oktober på ämnet "Psychological Perspectives on Fear of Birth: Heterogeneity, Mechanisms and Treatment".