2018-07-11

Blå boken

Styrelsemedlemmarna Inger Nordenhem och Kerstin Johannesson har representerat föreningen i arbetet med att revidera Blå Boken. Kapitlet om psykisk hälsa är helt omarbetat.