2018-04-13

Att möta små barn och deras föräldrar i vården - om anknytning, utveckling och samspel

En bok av Pia Risholm Mothander och Anders Broberg. Den har formen av en lärobok och vänder sig främst till vårdpersonal som arbetar med späda och små barn, upp till tre års ålder.