2021-01-28

De 1000 första dagarna, rapport

Analys klar av MHV, BHV och barnomsorg i Norden

 

"De första 1000 dagarna i de nordiska länderna” är ett samarbete som ska stödja psykisk utveckling och välbefinnande under de 1000 första dagarna i livet. Arbetet startades av Island 2019 då de var ordförande i Nordiska ministerrådet. Det består av tre delar. Rapporten "De tusen första dagarna i de nordiska länderna. En situationsanalys" är resultatet av den första delen. Senare under våren 2021 publiceras resultaten från del två, som är en utvärdering av insatser och arbetssätt. Under den tredje delen kommer sedan arbetsgruppen ta fram rekommendationer om fortsatt utveckling.
Den första rapporten beskriver hur mödrahälsovård, barnhälsovård och barnomsorg arbetar för att ge barn en hälsosam start i livet och upptäcka risker för barnet. Föreningen har glädjande nog fått möjlighet att delta i nästa steg i arbetet; vad är viktigt i Sverige?