2017-12-15

Dokumentation från konferensen "Värna våra yngsta - späda barns rätt till hälsa och utveckling"

Här finns dokumentation från konferensen "Värna våra yngsta -  späda barns rätt till hälsa och utveckling" som ägde rum i Stockholm 16-17/10 2017. Efter konferensen diskuterades att ordna ett nätverk för personer och verksamheter som är särskilt intresserade av de späda barnens psykiska hälsa. Det finns redan en öppen Facebook-grupp med detta tema.