2019-10-27

Enkät om kunskapsläget för ADHD

Vi får delta i ett psykologexamensarbete om kunskapsläget bland kliniska psykologer. Förutom oss deltar Neuropsykologerna, Psifos och Klinikerna i undersökningen. Svara senast 12/11. Länk till enkäten finner du i medlemsutskicket som gick ut 6/11.

Isabelle Metelius söker kliniskt verksamma psykologer som kan tänka sig att svara på en enkät som tar ca 5 min. 
Hon skriver:
Examensarbetet har som syfte att undersöka psykologers bedömningar av både forskningsfältets och deras egen grad av kunskap gällande attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Studien undersöker också psykologers uppfattning om kunskapsluckor och hur dessa eventuellt påverkar möjligheten att utreda och ställa diagnosen ADHD. 
Enkäten vänder sig till kliniskt verksamma psykologer som på något sätt kan se och möta ADHD-problematik i sitt arbete, oavsett uppdrag relaterat till problematiken. Svaren behandlas helt anonymt och resultaten presenteras endast på gruppnivå utan möjlighet att spåra enskilda individers svar eller verksamhet. 
Ser med nyfikenhet fram emot att få ta del av era svar för att kunna belysa professionens förhållning till kunskapsfältet. Om frågor finns så hör gärna av dig via mail till gusreuis@student.gu.se
.
Med Vänliga Hälsningar,
Isabelle R. Metelius

gusreuis@student.gu.se
Psykologstudent, termin 10
Psykologiska Institutionen
Göteborgs Universitet