2020-02-11

Föräldraledighet kopplat till föräldrars samarbete

Monica Lidbeck har studerat hur föräldrars fördelning av föräldraledighet är kopplat till hur föräldrar samarbetar och deras work-family balance.