2020-01-04

Föreläsning om ACE

Nadine Burke Harris sammanfattar effekterna av barndomstrauma, Adverse Childhood Experiences, i ett TED Talk.