2021-09-29

Fortbildning för BHV ges igen

Kursen vänder sig till BHV-personal med erfarenhet. Platserna fördelas mellan psykologer, specialistläkare och specialistsjuksköterskor.

Kursen har fått högt betyg på studenternas kursvärdering. Den kommer nu att ges på 25% över ett helt år (istället för på 50%) och består både av självstudier och förinspelade föreläsningar, samt av träffar i realtid med basgrupper, föreläsningar och workshops. Platserna är 30 till antalet och fördelas mellan specialistläkare, specialistsjuksköterskor och psykologer. Kursstart vecka 3 2022, anmälan till 15/10 2021.