2020-12-29

Gravida och coronapandemin

Se föredrag om hur pandemin påverkar blivande föräldrar i Sverige

Medverkande är Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Anna Hagman, överläkare vid Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och ordförande, Perinatal-ARG (en arbetsgrupp inom svensk förening för obstetrik och gynekologi), Elin Naurin, docent i statsvetenskap och Wallenberg Academy Fellow vid Göteborgs universitet, Désirée Pethrus (KD), riksdagsledamot, jämställdhetspolitisk talesperson och socionom, Anna Vikström (S), riksdagsledamot, med dr och legitimerad barnmorska.