2017-11-24

Graviditetsanpassad, internetbaserad KBT för deprimerade gravida kvinnor

Magdalenaprojektets förstudie har prövat graviditetsanpassad, internetbaserad KBT för deprimerade gravida kvinnor. Fortsatt forskning rör bland annat komplettering av behandlingen genom medicinering, samt kort- och långsiktiga effekter av medicinering på mor och barn.

Läs mer här