2023-06-22

Hur möter vi mödrar med IF?

Specialistarbete inom vårt område

Emmas slutsats är att för att kunna utforma ett föräldraskapsstöd som ger gynnsamma effekter för föräldrar, men också för barnets hälsa och utveckling, krävs mer kunskap om hur det föräldraskapsstöd som ges idag påverkar barnet och förälderns relation till barnet. MBHV behöver också arbeta målmedvetet för att nå fram och ge förutsättningar för mammor med IF att känna tillit trots svåra förutsättningar.