2022-08-21

Hur upplevs VIPP-SD av MHV/BHV-psykologer?

Veronka Fagerberg har gjort sitt specialistarbete kring metoden.

Styrelsen ser gärna att fler av medlemmarna skickar sina specialistarbeten/avhandlingar för publicering på hemsidan då det är av intresse för oss alla!