2023-03-19

Intressanta rapporter från SBU och SoS

Statliga satsningar genererar nu mycket material om bl a kvinnohälsa.

Utifrån satsningarna på kvinnohälsa de senaste åren och Socialstyrelsens arbete med kunskapsstöd för vården har det kommit flera rapporter som är relevanta för oss.

Fler spännande skrifter är
"Kejsarsnitt på kvinnas önskemål - fördelar och nackdelar för kvinnor och barn"Somatiska risker för kvinna och barn med de två förlossningssätten har sammanställts. Uppfattningar, upplevelser och erfarenheter hos kvinnorna respektive hos vårdpersonalen har analyserats, liksom etiska problem och hälsoekonomiska aspekter.

"Identifiering av traumatiska förlossningsupplevelser". SBU konstaterar att befintlig forskning tyder på att ett stort antal födande och partners upplever sin förlossning som traumatisk. Det är viktigt att kliniska verksamheten på bästa sätt hjälper de individer som anses vara i behov av extra uppföljning, bedömning, stöd eller behandling.

"Identifiering av kvinnor med möjliga depressions- och pångestsyndrom under graviditet". SBU fann inget instrument som var tillräckligt väl utprovat och/eller pålitligt för att användas som screening.

"Kejsarsnitt? - ett kunskapsstöd inför beslut om planerat kejsarsnitt vid oklara indikationer". Rapporten lyfter faktorer av betydelse som kan bidra till att fatta beslut om planerat kejsarsnitt. Man har också skattat förlossningsutfallet.,