2022-03-01

Klimatpolicy antagen

Årsmötet 2019 antog klimatpolicy för föreningen

Nationella konferensen avslutades 27/9 och sammanföll med FridaysForFutures världsomspännande manifestation. Det gav våra medlemmar chansen att genast göra praktik av beslutet genom att gå med i demonstrationen i Luleå.