2019-10-27

Klimatpolicy antagen

Vid årsmötet i Luleå föreslog styrelsen att föreningens medlemmar bör vara medvetna i klimatfrågan och utifrån barns rättigheter stödja klimatvänliga beslut.