2023-10-11

WAIMH-konferens 2024

På årets konferens i Dublin beslutades att ha en mindre extra konferens 2024. Den kommer att hållas 5-7 juni i Tammerfors, Finland. Detta för att få tillbaka ordinarie konferenser på jämna år.