2024-04-23

Nationell konferens om FAS/FASD 6-7 nov

Programmet innefattar bland annat teman som fosterutveckling, alkoholens påverkan på den växande hjärnan och fosterskador av alkohol i ett livstidsperspektiv. Alkoholrelaterade fosterskador sätts också in i ett samhälls- och föräldraperspektiv.