2023-06-22

Ny bok om vårt arbete!

"Psykologi för mödrahälsovård och barnhälsovård - teori och praktik"

Den här beskrivningen av vad psykologer inom vårt fält gör och tänker är mycket efterlängtad. Veronika Fagerberg och Johanna Kling  beskriver hur vi tillämpar graviditets- och föräldraskapspsykologi inom mödrahälsovården och barnhälsovården. Fokus ligger på normalpsykologi och tidiga hälso- och utvecklingsfrämjande insatser, medan psykisk ohälsa och sjukdom tas upp i relation till hur det påverkar föräldrablivande, föräldraskap och små barn. Boken sammanfattar psykologisk kunskap om graviditet, förlossning, samspel mellan förälder och barn, föräldraskap samt små barns utveckling. Forskning och teori sammanlänkas med det konkreta hantverket i mötet med föräldrar och små barn, där många exempel levandegör innehållet. Författarna delar även med sig av råd, tips och lathundar.

Boken är främst skriven för psykologer, men även andra inom MHV och BHV som barnmorskor, BHV-sköterskor, läkare och logopeder kan ha behållning av den, liksom verksamma inom socialtjänst, barnomsorg och psykiatri.

Veronika Fagerberg är leg. psykolog och specialist inom hälsopsykologi med inriktning mödra- och barnhälsovård. Hon är verksam inom MHV/BHV i Västra Götalandsregionen och ordförande i styrelsen för vår förening.
Johanna Kling är leg. psykolog med klinisk erfarenhet inom MHV/BHV och fil.dr. Hon är verksam som forskare inom utvecklingspsykologi på Barn- och ungdomskliniken vid Oslo universitetssjukhus.