2020-02-11

Ny studie om hud-mot-hud för prematura barn

Att kontinuerligt ligga hud-mot-hud ger inte ett bättre samspel med mamman, enligt svensk forskning.