2022-11-22

Problematiska politiska förslag

Förslag om att inte längre tillhandahålla gratis tolkstöd för alla patienter inom vården är även det oroande, i synnerhet utifrån ett barnrättsperspektiv.
Styrelsen kommer därför att följa händelseutvecklingen framåt och bevaka eventuella framtida remisser/lagförslag som berör vår målgrupp.