2023-05-03

Remiss lagförslag ”Tryggare hem för barn”

Styrelsen har svarat på en internremiss  angående ett utomordentligt viktigt lagförslag.

De senaste åren har det inträffat ett antal medialt uppmärksammade fall med barn som farit mycket illa eller till och med dödats efter tveksamma domslut om kontakt med, eller återflyttning till, föräldrar som tidigare bedömts utgöra en risk för barnet.

  1. att barnet föreslås få ett eget offentligt biträde i rättsprocessen
  2. att begreppet "barnets bästa" ska innefatta en helhetsbedömning av barnets situation och eventuella risker snarare än (som idag) specifika punkter
  3. att domstolsväsendet ska få bättre utbildning i att göra dessa riskbedömningar
  4. att psykolog ska kunna användas för ett sakkunnigutlåtande utöver befintliga utredningar.