2018-11-19

RHB får nytt utseende

Rikshandboken i barnhälsovård får en ny plattform från december månad.

Plattformen ger en ny layout och fungerar både för smartphone och dator. Texterna i sig påverkas inte av omläggningen, men mycket av materialet har rensats och uppdaterats inför förändringen.

Redaktörerna vill gärna sprida information om förändringen och har skickat ut följande brev:
Modernisering av Rikshandboken i barnhälsovård

I mitten på december 2018 får Rikshandboken i barnhälsovård en ny teknisk plattform.

Tack till er alla er inom barnhälsovården som på olika sätt har deltagit i arbetet.

Förändringen innebär främst ett tekniskt skifte vilket ger en mer stabil och driftssäker miljö med bättre utvecklingsmöjligheter framöver. Dessutom får redaktörerna ett mer modernt och lättarbetat verktyg i sitt dagliga arbete.

Ni som använder webbplatsen som kunskaps- och metodstöd kommer till exempel att se ett delvis nytt och uppdaterat utseende med en förbättrad navigeringsstruktur. Vår förhoppning är att du kommer att tycka att det är lättare att använda den, exempelvis att hitta relevant innehåll. Vi ber om överseende med att det ju självklart tar lite tid att hitta rätt i början när det känns nytt och ovant.

Se över länkarna under 2019

I samband med att vi flyttar till den nya plattformen får de flesta sidor nya webbadresser (URL:er). Under det första året har vi löst det tillfälligt genom att de gamla länkarna kommer att pekas om till de nya länkarna.

Det innebär att ni som länkar till Rikshandboken i barnhälsovård från andra webbplatser behöver se över vilka länkar ni har till oss och sedan gå in på den nya webbplatsen för att se om adresserna fortfarande stämmer och annars uppdatera länkarna till de nya adresserna.

Länkar ni bara till startsidan http://www.rikshandboken-bhv.se/  kommer adressen att vara densamma som tidigare och ni behöver inte göra någonting. De gamla länkarna fungerar till och med 12 december 2019.

Hör gärna av er till redaktionen med synpunkter, förbättringsförslag och hurrarop.

redaktionen@rikshandboken-bhv.se

Redaktionen för Rikshandboken i barnhälsovård