2023-12-21

Samlat stöd för mödrahälso- och förlossningsvården

Socialstyrelsen finns nu det samlade stödet för mödrahälso- och förlossningsvården. Pressmeddelandet hittar ni här: Så kan vården före, under och efter förlossning bli bättre - Socialstyrelsen Här finns också Socialstyrelsens kunskapsunderlag för Nationellt basprogram MHV:  Bilaga: Kunskapsunderlag för Nationellt basprogram för graviditetsövervakning (socialstyrelsen.se) 

Det är verkligen efterlängtat med större nationell jämlikhet för mödrahälsovården, men NAG MHV (som delvis konsulterats gällande delar av Socialstyrelsens arbete) är inte odelat positiva till flera av formuleringarna i dokumenten, bla har en del direkta felaktigheter smugit sig in. 

Vi i styrelsen är även mycket kritiska till prioriteringen och beskrivningen av konsultationens syfte inom MHV i dokumentet "Nationella riktlinjer 2023: Graviditet, förlossning och tiden efter. Prioriteringsstöd till dig som beslutar om resurser" 

Vi hoppas på att kunna påverka innehållet framåt, både genom professionerna, regionerna och NAG MHV.