2020-08-29

Slutbetänkande om ny socialtjänstlag

Socialminister Lena Hallengren tog 26/8 emot slutbetänkandet "Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag" från utredare Margareta Winberg.

2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Någon total översyn hade då inte gjorts på 25 år.