2022-08-21

Slutrapport från "De 1000 första dagarna i de nordiska länderna""

Det 3-åriga projektet är nu genomfört och rekommendationerna publicerade.

Det är viktigt att stödja en fortsatt kunskapsutveckling om de första 1000 dagarna av livet, och att etablera fler samarbeten mellan de nordiska länderna. För majoriteten av de insatser och tester som erbjuds barn i denna ålder är kunskapen om deras effektivitet ännu oklar, eftersom det finns mycket få utvärderingar av målgruppen utförda i en nordisk kontext.