2017-12-21

Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för personal inom BHV

Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för personal inom BHV i mötet med föräldrar till barn med misstänkt eller konstaterad funktionsnedsättning. Länkar till materialet:

På Kunskapsguiden finns texter som sammanfattar kunskapsstödet och ovan nämnda material inklusive filmerna.

Nedan finns ett inlägg på Kunskapsguidens Facebook - en teaser för filmen Att bemöta oro hos föräldrar – om barn med funktionsnedsättning

Nedan ett inlägg på Socialstyrelsens Facebook – en teaser för filmen Så här var det för oss – föräldrar till barn med funktionsnedsättning berättar