2023-02-01

Tack för gott samarbete!

MHV-öl Joy Ellis har nyligen avslutat sin anställning i Västra Götalandsregionen. Föreningen representerades vid avtackningen av ordförande Veronika Fagerberg, som även överlämnade en present från oss alla. Joy Ellis har bl a varit ordförande för MHV-överläkarna i Sverige och välkomnat samarbete med föreningen kring bl a uppdateringen av Blå Boken och Kunskapsstödet för graviditet och förlossning. Vi hoppas på fortsatt gott samarbete på det nationella planet.