2022-12-05

Uppsats om prenatal bindning

Hur ser psykologers erfarenhet ut?

Författarna refererar bl a till Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Graviditet, förlossning och tiden efter. Nationellt kunskapsstöd för kontinuitet i vårdkedjan och vård på rätt nivå” som föreningen varit delaktiga i.