2022-12-15

Vill du svara på Psykologiguiden?

Psykologförbundets redaktionella sajter Psykologiguiden och Psykologiguiden UNG, vars syfte är att sprida kunskap om psykologi och psykisk hälsa söker nu efter legitimerade psykologer inom olika expertområden som kan svara på allmänhetens frågor på sajterna. För varje svar utgår ett fast arvode.

Uppdraget innebär att i skrift svara på frågor på Psykologiguiden och/eller Psykologiguiden UNG. Redaktionen mejlar inkomna och utvalda frågor anpassade till ”svararens” expertområden. Frågorna anonymiseras och samtliga svar genomgår en redaktionell bearbetning innan publicering.

Alla medlemmar i vår förening som är intresserade kan mejla en intresseanmälan till:
kajsa.heinemann@psykologforbundet.se 
och få mer information om vad uppdraget innebär.