Jubileumsboken

2013 firade Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård 40 år som yrkesförening och 60 år sedan den första psykologtjänsten med uppdrag mot BVC skapades

Med anledning av detta framställdes en skrift om professionens historik, framväxt, uppdrag och arbetssätt. Psykologer som arbetar inom mödrahälsovård och barnhälsovård är en världsunik svensk innovation, och det är vår förhoppning att boken ska ge en ökad förståelse för poängen med uppdraget; att som psykolog dels verka hälsofrämjande och förebyggande på folkhälsonivå, dels arbeta med tidiga interventioner.

Föreningens första ordförande Birgitta Rydén var redaktör, och man får en spännande och lärorik inblick i historia och nutid förmedlat av våra pionjärer respektive nutida verksamma kolleger.

Boken Från Pionjärskap till Professionalitet

Innehållsförteckning


Förord. Kerstin Johannesson
 

Inledning


Inledande reflektioner och presentation av jubileumsskriften. Birgitta Rydén

Som barfotapsykolog i Norrtälje kommun. Wendela Lundh

Man, psykolog, pappa inom barnhälsovården. Bo Nilsson

 

Samhällsutveckling och föreningshistorik


Förebyggande arbete i ett samhällsperspektiv. Penny Fagerberg

Psykologernas inträde på en för yrkesgruppen ny samhällsarena. Inga Gustafsson

Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård i 40 år. MBHV-psykologerna om föreningens betydelse. 40 års verksamhetsberättelser i sammandrag. Birgitta Rydén och Birgitta Toomingas

Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård – no country for old men. Gustaf Waxegård

 

Vem och vad möter psykologen på mödra- och barnavårdscentralen?


Från fyraårskontroll till ”Perinatal mental health” – glimtar från fyra decennier som MBHV-psykolog. Birgitta Wickberg

Spegel, spegel i neuronet där – säg mig vem jag är. Margareta Viberg

Mödra- och barnhälsovårdspsykologen och den invandrade familjen. Eva Nyberg   

Psykologens möte med kvinnor och män i mödra- och barnhälsovården. Ett samtal mellan psykologerna. Stefan de Fine Licht och Bertil Svenson.

 

Hörnstenarna i psykologens insatser


Föräldrastöd – ett fenomen i samhälle och tid. Antonia Reuter och Birgitta Toomingas

Konsultation – en av psykologernas arbetsinsatser inom mödra- och barnhälsovården. MBHV-psykologernas enkätsvar. Ingress av Birgitta Rydén och Birgitta Toomingas

Psykologens möte med barn och familj. Inger Dahlgren

Metodarbeten, projekt, utvärderingar, inspiration och utbildningar. MBHV-psykologernas enkätsvar. Birgitta Rydén

 

Behandling i nyföddhetsperioden


En spädbarnsverksamhet – dokumentation av samverkan på initiativ av mödra- och barnhälsovårdspsykologen. Birgitta Sandgren

Man kan förebygga psykisk ohälsa redan i vaggan! Watch, Wait, & Wonder eller Reflekterande samspelsbehandling. Anna Lannér Swensson

Interpersonell psykoterapi (IPT) med post partum deprimerade föräldrar i barnhälsovården. Annica Hjertqvist

 

Kunskaper, forskning och framtid


Psykologgruppen vid mödra- och barnhälsovården.

Kunskapsutveckling och forskning. Pia Risholm Mothander

Doktorsavhandlingar och forskningsprojekt.

Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i framtiden. Monica Lidbeck och Kerstin Johannesson

Författarpresentation

Bildinformation

Bilaga 1a) Utdrag ur verksamhetsberättelser

Bilaga 1b) Studiedagar – Nationella konferenser

Bilaga 2: Metoder och projekt

Tack