Distrikten

Distriktsindelning

Föreningen är indelad i 9 geografiska distrikt bildade av landets 21 regioner, tidigare landsting. Distrikten turas om att ordna vår årliga nationella konferens.  Medlemmar som vill få kontakt med kolleger i ett visst distrikt kan vända sig till föreningens ordförande eller medlemsansvarig.

Norra Norrland: Västerbotten och Norrbotten

Södra Norrland: Jämtland/Härjedalen och Västernorrland

Västra Mellansvenska: Värmland, Västmanland och Dalarna

Östra Mellansvenska: Uppsala och Gävleborg

Stockholm 

Södra Mellansvenska: Östergötland, Gotland, Örebro, Södermanland

Västra Götaland

Sydöstra: Kalmar, Kronoberg och Jönköping

Södra: Skåne, Halland och Blekinge