Kontakta föreningen

Om du är intresserad av att komma i kontakt med föreningen hänvisar vi dig i första hand till vår ordförande. Övriga styrelsemedlemmar hittar du under fliken "Styrelsen".

 

Ordförande & Medlemsansvarig
 

Kerstin Johannesson
Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård
Södra Älvsborg
Bryggaregatan 5, 6 tr
503 38 Borås 
Tel:010-435 95 10
kerstin.johannesson@vgregion.se