Kontakt – SacoTemplates

Kontakta föreningen

Om ni är intresserade av att komma i kontakt med föreningen hänvisar vi er främst till vår ordförande.

 

Ordförande & Medlemsansvarig
 

Kerstin Johannesson
Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård
Södra Älvsborg
Bryggaregatan 5, 6 tr
503 38 Borås 
Tel:010-435 95 10
kerstin.johannesson@vgregion.se

Sekreterare
 

Kerstin Kruber 
BUP Familjeverksamheten 
374 36 Karlshamn 
Tel:0454-73 29 00 
Tel:073-447 16 80 
kerstin.kruber@ltblekinge.se

Kassör
 

Eva Nahnfeldt 
Centralsjukhuset Psykologmottagning MHV/BHV 
Bryggaregatan 7 
651 85 Karlstad 
Tel:054-61 40 17 
Tel:054-61 43 93 (sekr)
eva.nahnfeldt@liv.se

Webbredaktör
 

Lena Dahlgren Rutfjäll
Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård 
Eklundavägen 1 
701 16 Örebro 
Tel:019-602 70 34
Mobil:070-519 75 30
lena.dahlgren-rutfjall@regionorebrolan.se