Förtydligande av arbetsuppgifter

Styrelsen har under 2015, på uppdrag av föreningen, arbetat fram ett dokument som kompletterar den Nationella målbeskrivningen genom att förtydliga de arbetsuppgifter som en psykolog inom mödrahälsovården och barnhälsovården kan ha. Dokumentet uppdaterades senast 2016.

Läs dokumentet här.