Förtydligande av arbetsuppgifter

Styrelsen arbetade på uppdrag av föreningen år 2015 fram ett dokument som kompletterar den Nationella målbeskrivningen genom att förtydliga de arbetsuppgifter som en psykolog inom mödrahälsovården och barnhälsovården kan ha. Dokumentet uppdaterades senast 2023.