Styrelsens sammansättning sept 2022 - sept 2023

Ordförande

 

Veronika Fagerberg
Södra Älvsborg Psykologmottagningar föräldraskap och små barn

Tel: 0722-01 03 87 

veronika@live.se

Vice ordförande

 

Marie Fredriksson
Länsenheten Föräldra -och Barnhälsan
Region Norrbotten
Höstvägen 7
Box 110 64
976 27 Luleå

Tel: 076-800 78 21

marie.e.fredriksson@norrbotten.s

 

 

 


Sekreterare
 

Judy Briët
Skaraborg Psykologmottagningar föräldraskap och små barn
Danska vägen 62 Lila huset
521 85 Falköping

Tel: 0700-824992

judy.briet@vgregion.se  

 

 

 

 

Kassör  

 

Åsa Krantz
Psykologmottagning Mödra- och barnhälsovård
Lindesbergs lasarett
711 82 Lindesberg

Tel: 070 381 15 00

asa.krantz@regionorebrolan.se

 

Styrelsemedlem  
 

Helena Friede
Barnhälsovårdens psykologenhet,
Region Jönköpings län

Tel: 010-242 3719

helena.friede@rjl.se

 

 

 

 

 

Styrelsemedlem  

 

Annika Axelsson
Psykologmottagningen Barn- och föräldrahälsan Malmö

Tel: 040 33 30 06

annika.c.axelsson@skane.se

 

 

 

 

 

Styrelsemedlem

Mona Bryggman
Centrala Barnhälsovården Fyrbodal

mona.bryggman@vgregion.se