Styrelsen 2018-2019

Ordförande

Kerstin Johannesson 
Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård 
Södra Älvsborg 
Bryggaregatan 5, 6 tr 
503 38 Borås 
Tel:010-435 95 10 

kerstin.johannesson@vgregion.se

 

 

 

Kassör  

Annika Selberg Lundberg
Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan
Box 11064
976 27 Luleå
Tel:0706-262982

 
annika.selberg-lundberg@norrbotten.se

 

 


Styrelsemedlem 
 

Judy Briët
Psykologenheten för MBHV Falköping och Skara
Danska vägen 62 Lila huset
521 85 Falköping
Tel:0700-824992

judy.briet@vgregion.se

 

 

 

 

Styrelsemedlem  

Lena Dahlgren Rutfjäll 
Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård 
Eklundavägen 1 
701 16 Örebro 
Tel:019-602 70 34
Mobil:070-519 75 30 


lena.dahlgren-rutfjall@regionorebrolan.se

 

Styrelsemedlem  
 

Inger Nordenhem 
Psykologverksamheten inom MBHV 
Södra Malmgatan 7 
392 34 Kalmar 
Tel:0480-44 89 17

inger.nordenhem@ltkalmar.se

 

Styrelsemedlem

Lisa Tångring Wolgast 
MBHV psykologerna Dalarna
Dalarna
Tfn 0243-49 77 14 Mobil 072-206 13 80

elisabeth.tangring@ltdalarna.se