Styrelsen – SacoTemplates

Styrelsen

Ordförande

Kerstin Johannesson
Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård
Södra Älvsborg
Bryggaregatan 5, 6 tr
503 38 Borås
Tel:010-435 95 10 

kerstin.johannesson@vgregion.se

 

 

Sekreterare


Kerstin Kruber
BUP Familjeverksamheten
374 36 Karlshamn
Tel:0454-73 29 00
Tel:073-447 16 80

kerstin.kruber@ltblekinge.se

 

 

Styrelsemedlem


Eva-Lena Lindström
Psykiatrisk öppenvård
Stationsgatan 3
923 31 Storuman

evalena.lindstrom@vll.se

 

 

 

Styrelsemedlem
 

Inger Nordenhem
Psykologverksamheten inom MBHV
Södra Malmgatan 7
392 34 Kalmar
Tel:0480-44 89 17

inger.nordenhem@ltkalmar.se

 

 

Kassör

Eva Nahnfeldt
Centralsjukhuset Psykologmottagning MHV/BHV
Bryggaregatan 7
651 85 Karlstad
Tel:054-61 40 17
Tel:054-61 43 93 (sekr)

eva.nahnfeldt@liv.se

 

 

Webbredaktör

 

Lena Dahlgren Rutfjäll 
Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård 
Eklundavägen 1 
701 16 Örebro 
Tel:019-602 70 34
Mobil:070-519 75 30 


lena.dahlgren-rutfjall@regionorebrolan.se

 

 

Styrelsemedlem

Lisa Tångring Wolgast
MBHV psykologerna Dalarna
Dalarna
Tfn 0243-49 77 14 Mobil 072-206 13 80

elisabeth.tangring@ltdalarna.se

 

 

 

Annika Selberg Lundberg
Länsenheten Mödra- och barnhälsovårdsenheten
Luleå
tfn: 0920-714 67 
annika.selberg-lundberg@nll.se

 

 

Stina Lasu
Barnspecialistmottagningen
Islandsgatan 2
753 08 Uppsala
tel: 018-611 78 41
stina.lasu@akademiska.se