Styrelsen 2019-2020

Ordförande

Kerstin Johannesson
Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård
Södra Älvsborg
Bryggaregatan 5, 6 tr
503 38 Borås 

Tel:010-435 95 10 

kerstin.johannesson@vgregion.se

 

 

Kassör  

Annika Selberg Lundberg
Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan
Box 11064
976 27 Luleå
Tel:0706-262982

annika.selberg-lundberg@norrbotten.se

 

 


Styrelsemedlem 
 

Judy Briët
Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård, Skaraborg
Danska vägen 62 Lila huset
521 85 Falköping
Tel:0700-824992

judy.briet@vgregion.se  

 

 

 

 

 

Styrelsemedlem  

Lena Dahlgren Rutfjäll 
Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård 
Eklundavägen 1 
701 16 Örebro 
Tel:019-602 70 34
Mobil:070-519 75 30 


lena.dahlgren-rutfjall@regionorebrolan.se

 

 

Styrelsemedlem  
 

Inger Nordenhem

inger.nordenhem@regionkalmar.se 

 

 

Styrelsemedlem

Veronika Fagerberg
Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård, Södra Älvsborg
0320-77 93 70

veronika.fagerberg@vgregion.se

 

 

Styrelsemedlem

Mona Bryggman
Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård, Fyrbodal
010-44 16 485

mona.bryggman@vgregion.se