Styrelsens sammansättning sept 2023 - sept 2024

Ordförande

 

 

Veronika Fagerberg
Södra Älvsborg Psykologmottagningar föräldraskap och små barn
Västra Götalandsregionen


Tel: 0722-01 03 87 

veronika@live.se

 

Vice ordförande

 

Maria Aldén
Föräldra- och barnhälsovårdens psykologenhet
Region Kronoberg

Tel: 0790-67 54 24 

 

 

Sekreterare  


Judy Briët
Skaraborg Psykologmottagningar föräldraskap och små barn
Västra Götalandsregionen

Danska vägen 62 Lila huset
521 85 Falköping

Tel: 0700-824992

judy.briet@vgregion.se  

 

 

 

Kassör
 
 

Åsa Krantz
Psykologmottagning Mödra- och barnhälsovård
Region Örebro län

Lindesbergs lasarett
711 82 Lindesberg

Tel: 070 381 15 00

asa.krantz@regionorebrolan.se

 

Styrelsemedlem
Hemsidesansvarig

Anna Thom Olin Malinamottagningarna i Stockholm Rädda Barnen Vård och omsorg

 

 

Styrelsemedlem, vice sekreterare 

 

Annika Axelsson
Psykologmottagningen Barn- och föräldrahälsan Malmö
Region Skåne

Tel: 040 33 30 06

annika.c.axelsson@skane.se

 

 

 

Styrelsemedlem

Mona Bryggman
Centrala Barnhälsovården Fyrbodal
Västra Götalandsregionen

mona.bryggman@vgregion.se

 

 

 

Styrelsemedlem
Medlemsanvarig

Peter Forsberg
Psykologmottagningen för föräldra- och barnhälsovård
Region Västernorrland