Styrelsens sammansättning sept 2020 - sept 2021

Ordförande

Kerstin Johannesson
Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård
Södra Älvsborg
Bryggaregatan 5, 6 tr
503 38 Borås 

Tel:010-435 95 10 

kerstin.johannesson@vgregion.se

 

Vice ordförande

 

Veronika Fagerberg
Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård, Södra Älvsborg

Tel: 0320-77 93 70

veronika.fagerberg@vgregion.se

 

 

 


Sekreterare
 

Judy Briët
Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård, Skaraborg
Danska vägen 62 Lila huset
521 85 Falköping

Tel:0700-824992

judy.briet@vgregion.se  

 

 

 

 

 

Kassör  

Annika Selberg Lundberg
Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan
Box 11064
976 27 Luleå

Tel:0706-262982

annika.selberg-lundberg@norrbotten.se

 

 

 

 

Styrelsemedlem  
 

Helena Friede
Barnhälsovårdens psykologenhet, Region Jönköpings län

Tel: 010-242 3719

helena.friede@rjl.se

 

 

 

 

Styrelsemedlem  

Åsa Krantz
Psykologmottagning Mödra- och barnhälsovård
Lindesbergs lasarett
711 82 Lindesberg

Tel: 070 381 15 00

asa.krantz@regionorebrolan.se

 

 

 

Styrelsemedlem

Mona Bryggman
Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård, Fyrbodal

Tel: 010-44 16 485

mona.bryggman@vgregion.se

 

 mona