Styrelsens sammansättning sept 2023 - sept 2024

Ordförande: Veronika Fagerberg

Vice ordförande: Maria Aldén

Sekreterare : Judy Briët

Kassör: Åsa Krantz

Hemsidesansvarig: Anna Thom Olin

Vice sekreterare: Annika Axelsson

Styrelsemedlem: Mona Bryggman

Medlemsanvarig: Peter Forsberg