Föreningens policyer

Dokumenten kan läsas på medlemssidorna.
Följande principbeslut/policyer har tillkommit genom åren:

  • Policy kring konferensbidrag 
  • Policy för föreningens klimatengagemang 
  • Policy kring samverkan med andra verksamheter/ intressenter