Turordning nat konf

Distrikten turas om att anordna vår nationella konferens enligt ett roterande schema. Västra Götaland har vart femte år, övriga vart tionde år.

2020     Inställt pga coronarestriktionerna

2021     Sydöstra

2022     Västra mellansvenska

2023     Östra mellansvenska

2024     Västra Götaland

2025     Stockholm

2026     Södra mellansvenska

2027     Södra Norrland

2028    Södra

2029    Västra Götaland

2030     Norra Norrland