Turordning nat konf

Våra distrikt har turats om att anordna vår nationella konferens enligt ett roterande schema. Nästa år prövas en ny modell där medlemmar i delar av Uppsala-Örebro sjukvårdsregion hjälps åt. För 2020 gäller det Örebro, Dalarna, Västmanland och Sörmland.