Turordning nat konf

Distrikten turas om att anordna vår nationella konferens enligt ett roterande schema. Västra Götaland har vart femte år, övriga vart tionde år.

2020     Västra Götaland

2021     Sydöstra

2022     Västra mellansvenska

2023     Östra mellansvenska

2024     Stockholm

2025     Södra mellansvenska

2026     Södra Norrland

2027     Södra

2028    Västra Götaland

2029     Norra Norrland